VMG Plus cung cấp các dịch vụ như tư vấn, thiết kế xây dựng các giải pháp phân tích dữ liệu và xử lý dữ liệu lớn trên đám mây; Dịch vụ phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu và di động; Quản lý vòng đời sản phẩm (ALM – Application Lifecycle Management) và Quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI 24/70962372386 GỬI YÊU CẦUBÁO GIÁ